Místo na výstupy se zaměřte na jejich hodnoty

Vydáno 13.10.2011

Server gamificationofwork.com přinesl nový článek o tom, že namísto hodnocení a odměňování výstupů byste se měli při podnikovém nasazení gamification zaměřit spíše na jejich hodnotu.

Článek uvádí příklad, kdy jsou uživatelé odměňování body či odznaky za počet nahraných souborů. Proč je tento přístup špatný ukazuje na vyšším odměňování pro ty, kteří produkují velkého množství špatného obsahu oproti těm, kteří tvoří obsahu méně, ale kvalitního. Jako druhý důvod je uváděna jednoduchost "zhernění" takového systému.

Pokud se místo odměňování výstupů zaměříme na jejich hodnotu, pak je obrana proti těmto dvěma nešvarům mnohem snazší. Stačí tedy v našem příkladu odměňovat spíše na základě čtenosti, komentování či sdílení v sociálních sítích.

Z toho všeho autor Toby Beresford vyvozuje, že byste se při nasazení gamification měli vyhnout přímému odměňování výstupu, využívat ty sociální sítě, která vám umožní lehce změřit požadované míry sdílení a hlavně by nasazení gamification mělo mít jasně stanovenou nejvyšší hodnotu a strukturu odměn vytvořenou jako cestu k tomuto vrcholu.

Zpět

Twitter

RSS Twitter